خرید سنگ های قیمتی طبیعی / سنگ های قیمتی، سنگ های نیمه قیمتی و جواهرات

خرید سنگ های قیمتی طبیعیخرید سنگ های قیمتی طبیعی / سنگ های قیمتی، سنگ های نیمه قیمتی و جواهرات
- ما تنها سنگ های طبیعی فروش / ما سنگ مصنوعی فروش نیست
- همه سنگ ما برای اولین بار در آزمایشگاه ما تست شده، توسط یک گوهرشناسی معتبر
- ما یک شرکت معتبر هستیم. شما از ما خوش آمدید: محل
- مشتریان ما از خارج از کشور می آیند برای دیدار ما، شما می توانید توصیفات خود را در به عنوان خوانده شده مشاورین
- ما در ارائه طیف گسترده ای از روش های پرداخت
- ما به تمام دنیا ارسال میکنیم. شما می توانید روش تحویل خود را با آگاه کردن یا ارسال اکسپرس انتخاب کرده و با تعداد ردیابی خود سنگهای خود را دنبال کنید
- لطفا تماس با ما برای اطلاعات بیشتر
ما برای شما آرزوی خرید خوب!

الکساندریت

الکساندریت 1.03 CT

$159.00

الکساندریت

الکساندریت 1.14 CT

$176.00

الکساندریت

الکساندریت 1.46 CT

$225.00

الکساندریت

الکساندریت 1.83 CT

$282.00
فروخته شده
تمام شده

الکساندریت

الکساندریت 1.48 CT

$228.00
فروخته شده
تمام شده

الکساندریت

الکساندریت 1.47 CT

$226.00

الکساندریت

الکساندریت 1.02 CT

$157.00

الکساندریت

الکساندریت 1.46 CT

$225.00

الکساندریت

الکساندریت 0.97 CT

$149.00

الکساندریت

الکساندریت 1.45 CT

$223.00
فروخته شده
تمام شده
$128.00
$58.00