برچسب

مرجان

مرجان

مرجان

گزينه هاي سكسي
جواهرات مرجانی مرجان ها بسیاری از رنگ ها باعث جذابیت آن برای گردنبندها و جواهرات دیگر می شوند. مرجان به شدت قرمز به عنوان سنگ قیمتی تعلق می گیرد. گاهی...
ادامه مطلب
فسیل مرجانی

فسیل مرجانی

گزينه هاي سكسي ,
فسیل مرجانی فسیل مرجانی سنگ طبیعی است. وقتی سیلیکات با سیلیکات به تدریج جایگزین می شود، می آید. سرانجام میکرو کریستالی می شود ...
ادامه مطلب
خطا: محتوای محافظت شده است!