برچسب

سیاه

سنگ ماه ستاره سیاه 

سنگ ماه ستاره سیاه

معنی و ویژگی های سنگ ماه سیاه سنگ قمر ستاره سیاه یک سیلیکات آلومینیوم پتاسیم سدیم با فرمول شیمیایی (Na ، K) AlSi3O8 است و متعلق به ...
ادامه مطلب
معنی بلور تورمالین سیاه خام  

تورمالین سیاه

معنی بلور تورمالین سیاه خام. تورمالین سیاه یک ماده معدنی کریستالی سیلیکات بور است. برخی از عناصر کمیاب عبارتند از آلومینیوم ، آهن ، منیزیم ، ...
ادامه مطلب
خطا: محتوای محافظت شده است!