سنگ قیمتی
نمایشگاه و بازرگانی
نمایشگاه دائمی از بیش از 150 انواع سنگ های قیمتی، به طور عمده از کامبوج بلکه از سراسر جهان است. ما خرید و فروش سنگ های قیمتی
LABORATORY GEMIC
یک موسسه گوهرشناسی خصوصی و مستقل، ارائه آزمایش و پژوهش خدمات گوهرشناسی را به مشتریان خود
در SIEM درو، کامبوج
موسسه گوهرشناسی کامبوج - آزمایشگاه Gemic

سنگهای قیمتی نمایشگاه و بازرگانی

نمایشگاه دائمی از بیش از 150 انواع سنگ های قیمتی، به طور عمده از کامبوج بلکه از سراسر جهان است. ما خرید و فروش سنگ های قیمتی

تست سنگ جواهر میکروسکوپ

خوش آمدید به GEMIC آزمایشگاهی

یک موسسه گوهرشناسی خصوصی و مستقل، ارائه آزمایش و پژوهش خدمات گوهرشناسی در SIEM درو، کامبوج

معدن Ratanakiri زیرکون

تور های قیمتی

کامبوج منبع خود را برای یاقوت کبود، یاقوت، زیرکن و تعداد زیادی از سنگ است. اگر شما به ما نیاز به مراقبت از کل سفر از جمله سفر و اقامت، ما به خوبی انجام دهید

تست سنگ جواهر

گوهرشناسی مطالعه

یک مقدمه اساسی به سنگ های قیمتی عمده معمولا در بازار کامبوج پیدا شده است. این دوره در سطح آغاز بر جنبه های مهم مانند سنگهای به عنوان یاقوت، یاقوت کبود، زیرکون، زبرجد، گارنت، توپاز، زمرد کبود، کوارتز بلورین، کلسدونی، ابسیدین، و غیره

بیشتر بدانید

موسسه گوهرشناسی کامبوج

(GEMIC شرکت آزمایشگاهی، آموزشی ویبولیتین)

بازار شب خیابان
SIEM درو، کامبوج
صندوق 93268

+ 855 (0) 63 968 298

گسترش هر روز
9am-11pm

www.gem.agency

خطا: محتوای محافظت شده است!